Δράσεις

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να υποβάλετε φωτογραφίες ή οπτικοακουστικό υλικό που έχουν άμεση σχέση και συνάφεια με πολιτιστικές, κοινωνικές, αθλητικές, εργασιακές, παραδοσιακές (ατομικές ή συλλογικές) δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην επικράτεια του Δήμου Σητείας. Το υλικό μπορεί να συνοδεύεται προαιρετικά από ένα κείμενο περιγραφής και υποχρεωτικά από το γεωγραφικό σημείο ή σημεία λήψης αυτού. Στο υλικό θα πρέπει να αποφεύγεται η έμμεση διαφήμιση προϊόντων ή επιχειρήσεων.