Φύση – Περιβάλλον

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να υποβάλετε φωτογραφίες ή οπτικοακουστικό υλικό που έχουν άμεση σχέση και συνάφεια με το φυσικό τοπίο, την χλωρίδα και την πανίδα, τα τοπικά προϊόντα του Δήμου Σητείας. Το υλικό μπορεί να συνοδεύεται προαιρετικά από ένα κείμενο περιγραφής και υποχρεωτικά από το γεωγραφικό σημείο ή σημεία λήψης αυτού. Στο υλικό θα πρέπει να αποφεύγεται η έμμεση διαφήμιση προϊόντων ή επιχειρήσεων.