Παρέες

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να υποβάλετε φωτογραφίες ή οπτικοακουστικό υλικό που αντανακλούν την διάθεση και τα συναισθήματα που συνοδεύουν διαχρονικά τις Παρέες της Σητείας. Το υλικό μπορεί να συνοδεύεται προαιρετικά από ένα κείμενο περιγραφής και υποχρεωτικά από το γεωγραφικό σημείο ή σημεία λήψης αυτού. Στο υλικό θα πρέπει να αποφεύγεται η έμμεση διαφήμιση προϊόντων ή επιχειρήσεων.