Αξιοθέατα

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να υποβάλετε φωτογραφίες ή οπτικοακουστικό υλικό που έχουν άμεση σχέση και συνάφεια με τα μνημεία της περιοχής, τους προορισμούς και εν γένει σημεία ενδιαφέροντος Ιστορίας και του Πολιτισμού του Δήμου Σητείας. Το υλικό μπορεί να συνοδεύεται προαιρετικά από ένα κείμενο περιγραφής και υποχρεωτικά από το γεωγραφικό σημείο ή σημεία λήψης αυτού. Στο υλικό θα πρέπει να αποφεύγεται η έμμεση διαφήμιση προϊόντων ή επιχειρήσεων.